TT - Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch vừa cho biết bộ đã đạt được thỏa thuận với Đài truyền hình VN xây dựng một kênh truyền hình quảng bá VN dự tính phủ sóng trong nước và quốc tế. Chương trình mang tên Chào Việt Nam, đang được Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty BHD triển khai xây dựng, dưới sự hỗ trợ của bộ.