Hội thảo Xây dựng huyện điểm văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk).

Hội thảo đã lần lượt nghe báo cáo của 7 địa phương đang thực hiện dự án xây dựng huyện điểm văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số: huyện Quì Hợp (Nghệ An), Lục Ngạn (Bắc Giang), Krông Pắk (Đắk Lắk), Trà Cú (Trà Vinh), Nghĩa Lộ (Yên Bái), Bắc Quang (Hà Giang) và huyện Văn Lãng (Lạng Sơn). Trong quá trình thực hiện tuy còn nhiều những khó khăn vướng mắc nhưng nhìn chung các huyện đã nỗ lực phấn đấu, hầu hết các huyện đều có bước tiến về kinh tế - xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tiêu biểu như huyện Krông Păk, tỉnh Đắc Lắc có 75% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 13/16 xã, thị trấn đăng ký xây dựng xã, thị trấn văn hóa. Phát biểu tại Hội thảo, Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhấn mạnh, trong thời gian tới 7 tỉnh có huyện điểm cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện điểm văn hóa, thể thao, du lịch, để đến năm 2010 Bộ tổng kết chương trình và nhân rộng ra trên địa bàn cả nước.