Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp". Đề án hướng đến mục tiêu giai đoạn từ năm 2013-2015, nâng cao chất lượng đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, thực hiện thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp". Đề án hướng đến mục tiêu giai đoạn từ năm 2013-2015, nâng cao chất lượng đào tạo Thẩm phán, Kiểm sát viên, thực hiện thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.

Mở rộng quy mô đào tạo Luật sư, Chấp hành viên, Công chứng viên và các chức danh tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp. Đến năm 2015, tổng quy mô đào tạo các chức danh tư pháp khoảng 12.600 người (trung bình 4.200 người/năm)...

* Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng biên giới, hải đảo

Sáng 12-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016".

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giao Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện đề án từng giai đoạn phối hợp cơ quan chức năng của các bộ, ngành T.Ư, địa phương, cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

Đề án được triển khai tại 44 tỉnh, thành phố có biên giới, hải đảo. Giai đoạn một sẽ xây dựng mô hình điểm tại 10 xã vùng biên giới, hải đảo thuộc 10 tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Kom Tum, An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" tại các đồn biên phòng, đơn vị hải quân, cảnh sát biển và các xã vùng biên giới, hải đảo. Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự, xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp, thành lập các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng bằng hình thức sân khấu hóa... Sau khi xây dựng mô hình điểm thành công sẽ nhân rộng ra 44 tỉnh, thành phố có biên giới, hải đảo.

* Đà Nẵng thành lập Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị

Ngày 12-11, tại Đà Nẵng, "Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972 tại Đà Nẵng" chính thức thành lập, với sự tham dự của 62 cán bộ, chiến sĩ. Tại Đại hội lần thứ nhất, Hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 là đẩy mạnh công tác xã hội, từ thiện và nhân đạo; vận động hỗ trợ nhà tình nghĩa, xóa đói, giảm nghèo cho hội viên và gia đình cựu chiến binh ở địa phương, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; giáo dục, động viên thế hệ trẻ học tập và phát huy truyền thống anh hùng của cha anh, tham gia tích cực xây dựng và phát triển đất nước, địa phương.

PV