Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Luxembourg.

Dự án nhằm xây dựng và củng cố hệ thống giải phẫu bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao trong điều trị ung thư phổi, được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018. Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Dự án. Tổng kinh phí của Dự án là 2.312.334 Euro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg 2.012.334 Euro, vốn đối ứng 300.000 Euro.

PV