Đà Nẵng - Sở GD-ĐT TP vừa có công văn gửi các đơn vị trường học đóng trên địa bàn về việc thực hiện chương trình "Tủ sách mở", bắt đầu từ ngày 1-12. Theo đó, các trường học, trung tâm tiến hành thiết kế, đầu tư, trang bị các tủ sách, kệ sách không có ổ khóa ở sân trường, hành lang, khu vui chơi, đảm bảo tính thẩm mĩ và bố trí theo chủ đề, chuyên ngành… để thuận lợi cho việc tìm đọc sách. Đối với các trường đã có "Tủ sách mở", tiếp tục đầu tư, trang bị thêm... Song song đó, cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, quản lý HS để tránh tình trạng phá tủ sách, lấy sách. Đối với các trường đặc biệt khó khăn, làm thủ tục trình Sở GD-ĐT (qua Phòng Chính trị tư tưởng) để xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư. Khuyến khích các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, cơ sở dạy thêm, học thêm đầu tư, trang bị các "Tủ sách mở" để người học, phụ huynh có điều kiện đọc sách.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đề nghị các trường học, trung tâm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS, phụ huynh, các tập thể, cá nhân đóng góp sách báo cho các "Tủ sách mở". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, HS, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách, khuyến khích việc đọc sách tại các "Tủ sách mở" của trường. Đồng thời thường xuyên duy trì, phát triển Chương trình "Tủ sách mở" kể cả trong thời gian hè để đẩy mạnh phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

P.T