Tin từ Liên Bộ Công thương – Tài chính chiều 20-6 cho biết: Do giá xăng trên thị trường thế giới có diễn biến đảo chiều, nên giá xăng trong nước cũng giảm nhẹ 341 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu tăng giá hơn 300 đồng/lít.

Giá các mặt hàng cụ thể như sau: xăng RON 92 giảm 341 đồng/lít; xăng E5 giảm 336 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 390 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 370 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng/kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 16.168 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 15.647 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.298 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 10.667 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.741 đồng/kg.

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 639 đồng/lít (bằng kỳ trước); Xăng E5: 672 đồng/lít (bằng kỳ trước); Dầu diesel: 595 đồng/lít (kỳ trước là 846 đồng/lít); Dầu hỏa: 764 đồng (kỳ trước sử dụng 1.067 đồng/lít); Dầu mazut các loại: 151 đồng (kỳ trước là 323 đồng/kg).

Liên quan đến giá xăng dầu thế giới, liên bộ cho biết: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/6/2016 là 56.469 USD/thùng xăng RON 92; 58.429 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58.577 USD/thùng dầu hỏa; 237.601 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

V.Hân