Giá bán xăng RON 92 vừa được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, trong khi giá dầu tăng 390 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu theo hướng giảm giá bán các mặt hàng xăng và tăng giá các mặt hàng dầu.

Cụ thể, giá bán xăng RON 92 giảm 341 đồng/lít; xăng E5 giảm 336 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 390 đồng/lít; dầu hỏa tăng 370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg.

Xang giam gia, dau tang gia tu 15h chieu nay - Anh 1

Sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu về mức: Xăng RON 92 không cao hơn 16.168 đồng/lít; xăng E5 15.647 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 12.298 đồng/lít; dầu hỏa 10.667 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S: 8.741 đồng/kg.