Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu vào 15 giờ chiều 20.6, theo đó, Xăng RON 92 giảm 341 đồng/lít.

Xang giam 341 dong/lit tu 15 gio chieu 20.6 - Anh 1

Giá các mặt hàng xăng dầu khác điều chỉnh như sau: Xăng E5: giảm 336 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 390 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 370 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng/kg.

Bộ Công thương yêu cầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn: 16.168 đồng/lít; đối với Xăng RON 92, Xăng E5: không cao hơn 15.647 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.298 đồng/lít, Dầu hỏa: không cao hơn 10.667 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.741 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề giảm -1,642 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng -2,8%); tăng +1,024 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +1,8%); tăng +0,586 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +1,0%); tăng +7,867 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +3,4%).