Congly.vn - Kể từ 20h 7/7, các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu hơn 400 đồng/lít. Theo đó, giá xăng A92 sẽ có mức giá bán mới 25.640 đồng/lít.

Giá xăng dầu lại tăng.

Từ 20 giờ ngày 7/7, xăng RON 95 và RON 92 tăng 410 đồng/lít, giá mới lần lượt là 26.140 đồng/lít và 25.640 đồng/lít. Dầu diêzen 0,05S và 0,25S đồng loạt tăng 290 đồng/lít, giá mới lần lượt là 22.820 đồng/lít và 22.770 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 410 đồng/lít lên 22.950 đồng/lít. Dầu mazút No2B (3,0S), No2B (3,5S) và No3 (380) tăng đồng loạt 130 đồng/kg, giá mới lần lượt là 18.990 đồng/kg, 18.690 đồng/kg và 18.590 đồng/kg.

Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng, dầu trong nước được phép tăng giá trong vòng hai tuần. Trước đó, vào ngày 23/6, xăng RON 92, dầu madut và dầu hỏa cũng đã đồng loạt tăng thêm 170-320 đồng/lít, kg . Tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 10 giá xăng dầu có các đợt điều chỉnh. Trong đó, giá xăng dầu có 5 lần tăng và 5 lần giảm.

Cũng theo Văn bản số 9154/BTC-QLG ngày 7/7/2014 của Bộ Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, kể từ 20 giờ ngày 7/7/2014, t ăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít xăng (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít). Đối với dầu madút, tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành .

Toàn Dương