Ngày 14-11 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan phát triển Hoa Kỳ tổ chức hội thảo “Xác định chủ đề và ưu tiên về hợp tác hải quan trong Năm APEC 2017 tại Việt Nam”. Đây là hoạt động đầu tiên của Tổng cục Hải quan tổ chức, mở đầu cho chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho Tiểu ban thủ tục hải quan (SCCP) APEC 2017.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo liên quan đến SCCP APEC 2017 gồm: Chủ đề và ưu tiên chính của Năm APEC 2017, vai trò của chủ nhà Việt Nam và các hoạt động hợp tác về Thuận lợi hóa thương mại trong APEC, hoạt động hợp tác về hải quan trong APEC một số năm gần đây; một số ưu tiên về vấn đề hải quan của các nền kinh tế APEC; chương trình hành động tập thể của SCCP, mối quan tâm của khu vực tư nhân đối với các vấn đề hải quan trong APEC và các vấn đề ưu tiên dự kiến của SCCP APEC 2017.

Xac dinh chu de va uu tien ve hop tac hai quan trong Nam APEC 2017 tai Viet Nam - Anh 1

Toàn cảnh hội thảo.

Trên cơ sở chủ đề và các ưu tiên quốc gia APEC trong Năm tới cũng như các ưu tiên của Ủy ban Thương mại và Đầu tư ( CTI) APEC 2017 gắn với kết quả SCCP APEC 2016, các vấn đề ưu tiên của SCCP APEC 2017 được xác định sẽ tập trung vào các nhóm nội dung...

Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động xây dựng năng lực, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO; Tăng cường khung kết nối chuỗi cung ứng trong đó nhấn mạnh vào nội dung quá cảnh hải quan với mục tiêu dài hạn; đảm bảo công tác kiểm tra kiểm soát hải quan trong khu vực dựa trên các nguyên tắc cơ bản: thuận lợi, trách nhiệm, minh bạch, nhất quán và đơn giản.

Hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa nhằm mục đích cải cách hành chính, thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại; phát triển chương trình doanh nghiệp ưi tiên và tăng cường quan hệ đối tác giữa hải quan – doanh nghiệp trong đó tạo cơ hội thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các DNVVN trong kỷ nguyên số...

Bên cạnh đó, SCCP APEC 2017 cũng sẽ tiếp tục trao đổi để triển khai 9 nội dung cập nhật nhất trong Kế hoạch hành động tập thể ( CAP) trong đó có 3 nội dung Hải quan Việt Nam đã đăng ký tham gia điều phối gồm: Xác đinh trước, thông tin trước khi hàng đến và thủ tục hàng chuyển phát nhanh.

Lưu Hiệp