UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực dọc đường sắt Hà Nội - Lào Cai và đường vành đai 4, tỉ lệ 1/500, địa điểm thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Hoài Đức.

Xac dinh chi gioi duong do tuyen duong sat Ha Noi - Lao Cai - Anh 1

Ga Lào Cai mới

Theo quyết định, điểm đầu tuyến tại nút giao với QL6, điểm cuối tuyến đến hết ranh giới quy hoạch phân khu đô thị 84. Phạm vi ranh giới, toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo quy hoạch và tối thiểu khoảng 50m bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường. Quy mô nghiên cứu chiều dài tuyến đường khoảng 3,5km, còn diện tích nghiên cứu khoảng 50ha nhằm xác định chỉ giới, quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bảo đảm sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan.

Theo chỉ đạo của UBND TP, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị thiết kế có tư cách pháp nhân, chức năng phù hợp theo quy định để lập hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực dọc đường sắt Hà Nội - Lào Cai và đường vành đai 4 theo đúng nhiệm vụ được UBND TP phê duyệt. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng. Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác xác định chỉ giới và cắm mốc tuyến đường trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.