Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 5371/UBND-KT hướng dẫn thu, nộp, quản lý phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa

Phương thức thu phí

Thành phố giao UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) thực hiện việc phát, kê khai, thu Tờ khai nộp phí của chủ phương tiện. Tờ khai phí sử dụng đường bộ đối với mô tô theo mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 theo Thông tư số 197/2012/TT – BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn) phát Tờ khai và hướng dẫn người nộp phí (NNP) kê khai theo mẫu Tờ khai.

Trường hợp người nộp phí có mã số thuế thì ghi mã số thuế, nếu chưa có thì ghi số chứng minh nhân dân. Tờ khai chỉ áp dụng đối với chủ phương tiện khai lần đầu và khai bổ sung khi có phát sinh tăng, giảm phương tiện. Tổ dân phố (hoặc thôn) thu Tờ khai, đối chiếu với đăng ký xe (nếu có) hoặc biển số xe để kiểm tra việc thực hiện kê khai của NNP và chuyển tờ khai về UBND cấp xã.

UBND cấp xã thực hiện lập sổ quản lý phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn theo mẫu số kèm theo công văn này làm cơ sở quản lý thu, nộp phí năm 2013 và những năm tiếp theo. Sổ quản lý phí sử dụng đường bộ trên địa bàn lập theo hàng năm…

Cách trích lập, sử dụng phí

Tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô thu được sẽ được để lại một phần sử dụng, theo quy định tại các Thông tư số 63/2002/TT – BTC ngày ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT - BTC ngày 25/5/2006 của Bộ tài chính. Theo đó mức chi cho cá nhân trực tiếp thực hiện thu phí, không quá tối đa 70% số tiền phí được để lại. Tương tự, chi phí cho phục vụ trực tiếp việc thu phí (như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin điện, nước…): Tối đa không quá 20% tổng số tiền phí được để lại; chi phí khác tối đa không quá 10% số tiền phí được để lại.

Hàng năm tổ chức thực hiện thu phí lập dự toán và quyết toán nguồn thu phí được để lại, tổng hợp vào dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trường hợp khi thành phố Hà Nội thành lập Quỹ bảo trì đường bộ địa phương: Giao cho Sở GTVT báo cáo UBND TP để thông báo cho UBND cấp xã thực hiện: UBND cấp xã hàng tuần phải nộp tiền phí thu được vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương (mở tại Kho bạc nhà nước). Hàng tháng đơn vị thu phí phải lập Tờ khai nộp phí sử dụng đường bộ thu được theo mẫu Tờ khai nộp phí hàng năm theo quy định (tại Công văn số 6376/BTC – CST ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính).

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị UBND cấp xã, báo cáo về UBND quận, huyện, thị xã để tổng hợp báo cáo Sở GTVT, tổng hợp báo cáo UBND TP.

Theo quyết định Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 21/7, chủ xe máy chính thức phải đóng phí sử dụng đường bộ. Mức phí đối với loại xe có dung tích xi lanh đến 100cm3 là 50.000 đồng/năm; xe có dung tích xe lanh trên 100cm3 đóng phí 100.000 đồng/năm.

Văn Thanh