Góp phần làm đẹp đô thị (Ảnh: H.V.T) Có thể nói, trong những năm qua sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, mặt trái mà nó mang lại cũng rất nặng nề, nhất là đối với môi trường.

Thực tế ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay vẫn đang còn nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chưa coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường; các bệnh viện tuyến huyện, cơ sở khám chữa bệnh chưa chú ý đến việc xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại; ở một số lò giết mổ gia súc thực hiện chưa đúng quy trình. Đặc biệt là rác thải sinh hoạt, phế thải rắn trong xây dựng, vật liệu thi công… ngày càng tăng, trong khi đó ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, việc thu gom đầu tư xử lý chất thải còn hạn chế. Tất cả đã, đang khiến cho môi trường sống nói chung, cuộc sống của con người nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề và môi trường trở thành vấn đề xã hội cấp bách hơn bao giờ hết. Được biết, mỗi năm ngân sách tỉnh đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường đều tăng. Thế nhưng, tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn không được cải thiện nhiều, một số tuyến đường chính tại các huyện, thành phố vẫn chưa được khang trang là mấy… Vì vậy, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường là giải pháp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Từ thực tế đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường được coi là một trong những giải pháp chính và có tầm chiến lược lâu dài. Và giải pháp này đã được khẳng định tại Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược Quốc gia về bảo môi trường đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Ở Lạng Sơn, trong mấy năm gần đây, công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường đã được hình thành và bước đầu hoạt động đem lại hiệu quả. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường từng bước được phân cấp đồng bộ từ cấp huyện, xã, thị trấn. Tuy vậy, các hoạt động xã hội hóa bảo vệ môi trường mới chỉ ở quy mô nhỏ lẻ thông qua các mô hình như: xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh công cộng; mô hình tự quản các con đường; các hoạt động ra quân hưởng ứng ngày lễ về môi trường, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; xây dựng các hợp tác xã thu gom rác thải tại các địa bàn… Trong đó, việc hình thành các hợp tác xã thu gom rác thải đang được các cấp, ngành khuyến khích. Trên thực tế hoạt động của các hợp tác xã đã nảy sinh vấn đề thiếu đồng thuận trong việc thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương. Cụ thể như trong cuộc kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường ở huyện Cao Lộc và Văn Lãng trong tháng 10 vừa qua, đã có ý kiến về sự chênh lệch trong cách tính khối lượng rác nghiệm thu giữa hợp tác xã thu gom và công ty xử lý. Ở Thị trấn Na Sầm (Văn Lãng) là hợp tác xã Tiến Hòa và ở Thị trấn Đồng Đăng ( Cao Lộc) là hợp tác xã Đồng Tâm, cả hai hợp tác xã này còn chưa thống nhất được khối lượng rác giữ thu gom và xử lý với Công ty TNHH Huy Hoàng để thanh toán kinh phí. Nếu sự việc này không được giải quyết dứt điểm sẽ dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng đến công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường – một hoạt động mà chúng ta đang cần nhân rộng. Để tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, tạo phong trào rộng lớn trong xã hội đòi hỏi các cấp, ngành, doanh nghiệp cần thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tập trung vào các giải pháp là: Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, các cấp, ngành bảo vệ môi trường, coi việc bảo vệ môi trường là công việc của cả cộng đồng; tăng cường năng lực quản lý về bảo vệ môi trường về cả con người và cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung trên địa bàn; Nâng cao vai trò của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường thông qua mô hình tổ, khu phố tự quản bảo vệ môi trường; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, khuyến khích xã hội hóa dịch vụ công ích về thực hiện bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.