Do xích mích từ trước nên kẻ cầm đầu cùng đàn em mang hung khí đến huyện U Minh Thượng tìm nhóm của Bùi Minh Trí để thanh toán.

Theo ANTV