(ĐTCK) Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (mã DPM - HOSE) báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Cụ thể, nhóm cổ đông ngoại liên quan đến Norges Bank đã bán ra tổng cộng 250.890 cổ phiếu DPM.

Trong đó, Grinding International Limited bán 150.890 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán 100.000 cổ phiếu, qua đó giảm sở hữu xuống tương ứng là 2.317.440 đơn vị (tỷ lệ 0,61%) và 2.970.160 đơn vị (tỷ lệ 0,78%).

Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ tại DPM đã giảm từ 26.639.360 đơn vị, tỷ lệ 7,01% vốn, xuống còn 26.388.470 đơn vị, tỷ lệ 6,95%vốn.

Tỷ lệ sở hữu của nhóm Norges Bank tại ngày 13/2/2014

Giao dịch được thực hiện ngày 10/2. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 13/2.

Kết thúc phiên 10/2, giá cổ phiếu DPM chốt ở mức 45.400 đồng. Như vậy, với việc bán ra 250.890 đơn vị DPM, nhóm Norges Bank đã thu về gần 11,4 tỷ đồng. Phiên này, cổ phiếu DPM đã tăng 400 đồng, tương ứng tăng 0,9% và có tổng cộng 421.230 đơn vị DPM được giao dịch, giá trị hơn 23 tỷ đồng.

Năm 2013, DPM đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với tổng doanh thu ước đạt 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 2.219 tỷ đồng, vượt lần lượt 4% và 16% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bước sang năm 2014, DPM lại khá dè dặt trong việc lên kế hoạch kinh doanh khi đặt mục tiêu chỉ 8.700 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.219 tỷ đồng.

N.Tùng