Từ 21/4/2008, website Hệ Thống Quản Lý Đầu Tư Chứng Khoán www.istock.vnđược nâng cấp lên phiên bản mới với nhiều tính năng mạnh.