24H.COM.VN - O'Sullivan đã giành quyền vào tứ kết sau khi có chiến thắng cách biệt trước Mark Williams. Không có gì đáng nói bởi O’Sullivan đã đánh bại đối thủ một cách dễ dàng ngoài việc tay cơ đang xếp hạng 5 thế giới này đã lần thứ 9 trong sự nghiệp đi được 1 break tối đa, 147 điểm.