24H.COM.VN - ĐKVĐ Alcano bị loại. Chưa dừng lại ở đó, huyền thoại của làng pool thế giới, EFREN Reyes cũng phải dừng bước. Vòng 1/64 quả thật là ngày buồn với nước chủ nhà Philippin…