Gã khổng lồ phần mềm dự đoán doanh thu toàn cầu của hệ điều hành Windows Mobile sẽ tăng trưởng ít nhất là 50% trong năm tài khóa 2008 - 2009, do nhu cầu sắm sửa smartphone đã bước vào giai đoạn bùng nổ.