TTO - Chiếc webcam PoV này cho phép người sử dụng điều chỉnh tiêu cự, có thể bắt hình ở khoảng cách 4 cm, tiện cho việc chụp các tài liệu, tự động cân bằng trắng, có microphone tích hợp.