Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Văn kiện Chương trình và Khung chính sách Chương trình “Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ ba” (EMCC3), vay vốn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giá trị và nguồn vốn Khoản vay EMCC3 từ nguồn vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) sang nguồn vốn IBRD trị giá 150 triệu USD. Bộ Tài chính lựa chọn các điều kiện khoản vay phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thư Chính sách Phát triển gửi Chủ tịch WB.

Chí Kiên

Share on Tumblr