VianCorp - CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, trong quý 4 vừa qua do được đẩy mạnh hoạt động bán hàng nên doanh thu của công ty đạt 99,56 tỷ đồng tăng 24,16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các nhà cung cấp hàng hóa không còn thực hiện chính sách thanh toán đúng hạn nên doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt được 6,68% so với quý 4/2009; song thu nhập khác trong kỳ lại tăng thêm 87,88% do được hỗ trợ và triết khấu bán hàng từ các nhà cung cấp. Giá vốn hàng bán trong quý 4 tăng 31,07%, nhưng chi phí bán hàng giảm 42,3% do Công ty tiết kiệm được chi phí khâu bốc xếp vận chuyển. Ngoài ra, Công ty cho biết hoạt động khai thác gặp khó khăn vì nguồn tiêu thụ cát từ các dự án giảm nhiều do các nhà đầu tư gặp khó khăn về vốn, đồng thời thuế suất thuế tài nguyên thay đổi tăng từ 3% lên 10%; hoạt động xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn, để trúng thầu công ty đã phải giảm giá so với dự toán; đồng thời, để giữ mối hàng chuyền thống công ty vẫn giữ nguyên giá bán mặc dù chi phí đầu vào tăng. Trong quý 4/2010, do gặp nhiều khó khăn khiến chi phí tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, nên công ty chỉ đạt mức lãi 4,76 tỷ đồng giảm 35% so với quý 4/2009. Lũy kế cả năm 2010 doanh thu của VXB đạt 217,43 tỷ đồng, tăng 16,19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 8,96 tỷ đồng, giảm 35,91% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý 4/2010 đạt 1.176 đồng, nâng mức lũy kế cả năm lên 2.213 đồng. Tập tin đính kèm: VXB_KQKD_Q4/2010