Số tiền ngân sách TP trợ giá cho xe buýt khoảng 500-600 tỉ đồng/năm. Ai cũng thấy rõ, việc cho quảng cáo trên xe buýt mỗi năm thu được cả hơn 100 tỉ đồng - tương đương khoảng 1/5 số tiền trợ giá, song thật khó hiểu đã nhiều năm nay, TP vẫn chưa cho phép thực hiện.