Từ sau bão số 5 đến nay, nhiều thứ đã bị đất trời đảo lộn. Tỉ như xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên đã thành "ốc đảo", 2 người bị thương là Võ Văn Vinh (xóm 1), Trần Văn Tân (xóm 9).