(VOV) -Việc cấp thẻ nhằm kiểm soát tốt hơn các đối tượng trà trộn với người dân vào vườn khai thác trái phép.

Trong tháng tư này, Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắc Lắc sẽ hoàn tất việc cấp thẻ cho người dân địa phương sử dụng trong quá trình đi lại, sản xuất, canh tác trên địa bàn do Vườn quản lý.

Ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok cho biết, về nguyên tắc, rừng đặc dụng không cho phép người dân vào, nhưng với đặc thù và truyền thống của người dân tộc thiểu số ở địa phương bao đời nay đã canh tác nương rẫy trong khu vực do Vườn quản lý, nên việc cấp thẻ này nhằm kiểm soát tốt hơn các đối tượng trà trộn với người dân vào vườn khai thác lâm sản trái phép.

Trước tình hình người vào vườn nhiều quá, mà không có phương án nào khác để kiếm soát hết trong vườn hết. Chỉ có phương án này là bàn với địa phương, cùng với xã, các trưởng buôn họp dân để cấp thẻ, để người nào danh chính ngôn thuận thì họ đường đường chính họ đi. Tất nhiên là họ không được làm điều trái phép như cưa cắt gỗ, săn bắn thú, phá rừng làm nương rẫy, mình đã ghi trong thẻ đó rồi”Ông Thành nói.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 người dân ở các buôn Jang Lành, buôn Trí A, buôn Trí B, buôn Đrăng Phốk… của xã Krông Na, huyện Buôn Đôn được cấp thẻ này. Thẻ được dán ảnh và ghi rõ những quyền hạn và trách nhiệm khi vào khu vực vườn quốc gia Yok Đôn./.