(iHay) Hãng thiết kế LIKEarchitects, Bồ Đào Nha, đã tạo nên vườn ánh sáng cho thương hiệu IKEA tại Centro Cultural de Belém ở Lisbon.

Điểm độc đáo của vườn ánh sáng này là nó sử dụng 1.200 bóng đèn LEDARE và 1.200 chân đế HEMMA để tạo nên thế giới ánh sáng huyền ảo.

Đoan Nhật - Nhật Vân - Nhật Vân - Ngụy Hàn
(tổng hợp)