Ngày 8.8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone - đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam - tiến hành hội đàm cấp cao Việt Nam - Lào.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của hai đảng, hai nước dành cho nhau trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai đảng, nhân dân hai nước sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mình. Hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai đảng, hai nước, cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của hai đảng, hai nước dành cho nhau trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai đảng, nhân dân hai nước sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình. Hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai đảng, hai nước, những kết quả đạt được của chuyến thăm chính thức Lào mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cũng như kết quả chuyến thăm VN lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone nhấn mạnh tiếp tục đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt VN - Lào trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Chiều 8.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ VN sẽ sớm phân công 1 đồng chí phó thủ tướng đảm nhận Chủ tịch Phân ban Hợp tác VN - Lào nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch năm 2011 cũng như hiệp định hợp tác 5 năm 2011 -2015 và chiến lược hợp tác 10 năm 2011 - 2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, Chính phủ VN sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào chuẩn bị nội dung, chương trình hoạt động của “Năm đoàn kết hữu nghị 2012”. H.L (Theo TTXVN)