Nhà ảo thuật David Copperfield (ảnh) vừa bác bỏ lời cáo buộc rằng ông đã có hành vi sai trái về tình dục với một phụ nữ.