Ngày 9.11, UBND TPHCM đã ra quyết định số 5891/QĐ-UBND công nhận HĐQT và Chủ tịch HĐQT của trường Đại học Hoa Sen (HSU) nhiệm kỳ 2012 -2017. Theo quyết định này, các thành viên HĐQT gồm các ông: Lưu Tiến Hiệp (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trọng Duy, Trần Phước Huy, Tô Ngọc Ngời, Huỳnh Minh Việt và Nguyễn Đệ. Đây là những người đã được bầu tại Đại hội cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) HSU ngày 2.8.2014.

Vu tranh chap tai Dai hoc Hoa Sen: Cong nhan HDQT bau tai Dai hoi co dong bat thuong - Anh 1

Quyết định của UBND TPHCM. Ảnh Nam Dương

Như Báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, ĐHĐCĐ bất thường của HSU ngày 2.8.2014 đã bầu bổ sung một số thành viên HĐQT. Nhưng trước đó một ngày, ngày 1.8.2014, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT HSU khi đó, đã ký thông báo điều chỉnh giảm tỉ lệ cổ phần của hai Cty I-Connect và Co- Ordinate là 2 cổ đông pháp nhân trong HSU. Do còn có ý kiến khác nhau về tỉ lệ cổ phần tham gia ĐHCĐBT ngày 2.8.2014,

nên UBND TPHCM khi đó đã thận trọng, chưa công nhận HĐQT được bầu ra và đề nghị cần làm rõ tỉ lệ cổ phần tham gia ĐHCĐBT này có đủ túc số theo quy định của pháp luật hay không. Sau đó, Cty Cty I-Connect và Co - Ordinate đã khởi kiện HSU và cả hai phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều tuyên buộc HSU phải trả đủ cổ tức theo đúng tỉ lệ cổ phần mà hai Cty này đang nắm giữ trong HSU lần lượt là 26,5% và 7,38%.

Vu tranh chap tai Dai hoc Hoa Sen: Cong nhan HDQT bau tai Dai hoi co dong bat thuong - Anh 2

Danh sách thành viên HĐQT HSU nhiệm kỳ 2012 -2017. Ảnh Nam Dương

Như vậy, đồng nghĩa với việc ĐHĐCĐ bất thường của HSU ngày 2.8.2014 đã đủ túc số biểu quyết theo quy định của pháp luật và HĐQT được bầu ra cũng như các nghị quyết được thông qua tại ĐHCĐBT này là hợp pháp. Mặc dù thế, sau phiên tòa, phía HSU vẫn có nhiều khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM đã phải tổ chức nhiều cuộc họp để lắng nghe ý kiến của các bên trong HSU cũng như của các cơ quan chức năng để đi đến việc quyết định công nhận HĐQT được bầu tại ĐHCĐBT như đã nêu tại phần đầu bài viết.

Vu tranh chap tai Dai hoc Hoa Sen: Cong nhan HDQT bau tai Dai hoi co dong bat thuong - Anh 3

HđQT HSU cam kết bảo đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Ảnh Nam Dương

PGS.TS Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT HSU khẳng định: “HĐQT HSU sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND TPHCM. Chúng tôi cũng cam kết bảo đảm mọi điều kiện để sinh viên tiếp tục đi học bình thường, không có bất cứ sự đứt đoạn trong quá trình đào tạo, thực tập và tốt nghiệp. Quyền lợi của người học là tối thượng, luôn luôn được luật pháp và nhà trường coi trọng, bảo vệ”

Nam Dương