Đến nay đã 5 tháng trôi qua, vụ việc chiếc sim điện thoại trúng xe bạc tỷ vẫn chưa được tòa án nào thụ lý giải quyết. Vụ việc này có thể xem là một "điển hình" về kiểu hành đương sự mà nguyên nhân xuất phát từ việc "chọi" nhau giữa tòa án các địa phương. >> Chuyện chiếc sim điện thoại trúng xe bạc tỷ bị từ chối trao thưởng