Real Madrid nổi tiếng với những chiếc cúp trong phòng trưng bày của họ, nhưng về mặt làm ăn, còn lâu họ mới bén gót M.U. Nếu họ mua Cristiano Ronaldo thì điều đó sẽ càng được khẳng định.