Ngân hàng SFCG chuyên cấp vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản...