Con đường phía trước là tên tập sách tiểu luận chính trị - xã hội của TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa X, XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư (NXB Đà Nẵng ấn hành tháng 10.2016).

Vu Ngoc Hoang voi 'Con duong phia truoc' - Anh 1

Nhà nghiên cứu Việt Phương, trong lời giới thiệu sách, có viết: “Đọc Con đường phía trước của Vũ Ngọc Hoàng, tôi nhớ lại một điều chân lý được đọc trước đây: Không có gì thực tế bằng lý luận, và không có gì lý luận bằng thực tế. Cuốn sách của Vũ Ngọc Hoàng là sự minh chứng thuyết phục của chân lý ấy...”.

Sách dày 400 trang, gồm 4 chương: Đổi mới - Mệnh lệnh của cuộc sống, Phát triển bền vững, Vấn đề con người và văn hóa, Thực tại và suy gẫm, tập hợp một phần những bài báo, những phát biểu và tham luận khoa học... của TS Vũ Ngọc Hoàng trong thời gian ông tham gia BCH T.Ư đến trước ĐH toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Những vấn đề mà dư luận từng quan tâm cho đó là “tính dự báo” và những vấn đề về kinh tế - chính trị - xã hội rộng lớn, cấp bách lúc bấy giờ và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vẫn tiếp tục là những đề tài thời sự nóng hổi: Đảng và vấn đề kiểm soát quyền lực, Công tác cán bộ không phải là nghệ thuật sắp đặt; “Lợi ích nhóm”, tham nhũng và sự tha hóa quyền lực là nguy cơ lớn nhất hiện nay; “Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” - cảnh báo nguy cơ; Vua chúa và công hầu không nên buôn bán;…

Đặc biệt, với người trẻ, ông tin tưởng: “ Dân tộc chúng tôi vậy đó, một cộng đồng, một lớp trẻ vậy đó, luôn biết đâu là đạo nghĩa… Lớp trẻ này sẽ biết cách làm đúng để đưa đất nước, đưa dân tộc này vượt qua những rào cản, phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững…”. (Chính lớp trẻ sẽ làm đất nước đổi thay)

An Dy