Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng việc tội phạm dùng Internet làm công cụ để lừa đảo xảy ra thường xuyên, vì thế cần nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra trong không gian ảo để có thể truy xét tội phạm hiệu năng như trong không gian thực.