Ngày 11-12-2007, UBND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) có Quyết định số 4483/QĐ-UBND thu hồi 20.229 m2 đất nông nghiệp cây hàng năm thuộc thửa số 10,8,9,7,5 tờ bản đồ số 48, bản đồ địa chính xã Tân Lâm do ông Ngô Giáo đang sử dụng để đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Sông Ray. Ngày 27-12-2007, UBND huyện Xuyên Mộc có Quyết định 5025/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Ngô Giáo, theo đó đất ông Ngô Giáo xếp hạng 5, được đền bù với giá 10.000 đồng/m2.

Không đồng tình với quyết định này, ông Ngô Giáo đã khiếu nại lên trên việc chính quyền áp giá bồi thường đất của ông hạng 5 là không đúng, xâm hại quyền lợi hợp pháp của ông. Ngày 30-6-2008 Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện làm việc với đơn vị Bồi thường tái định cư của huyện, đã có báo cáo nêu rõ: “Đoàn giám sát đã phối hợp cùng Thường trực HĐND xã Tân Lâm và cán bộ phụ trách địa chính xã tiến hành đi khảo sát thực địa tại đất của các hộ có đơn khiếu nại và các hộ được đền bù do thu hồi đất nằm liền kề với các hộ khiếu nại nêu trên và Đoàn có kết luận: Khu vực đất của hộ các ông Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Đức Dược, Triệu Văn Sơn, Ngô Giáo, Võ Ngọc Lãnh, Lý Văn Hương và Lý Văn Cường đều là một chất đất như nhau, đều là triền đồi có trồng cây lâu năm trên đất (tiêu, điều, cà phê), cây ăn quả và cây ngắn ngày (bắp, đậu...) là đất hạng 3, 4, trong khi những hộ liền kề lại là đất cây lâu năm hạng 5, cụ thể là đất của ông Ngô Giáo... Tại bản báo cáo này, Đoàn giám sát đã đề nghị Hội đồng bồi thường kiểm tra lại và nêu rõ: “Xét thấy trường hợp khiếu nại của ông Ngô Giáo, Lý Văn Cường và Lý Văn Hương là có cơ sở; việc trả lời của Chi cục thuế đối với ông Ngô Giáo tại 2 văn bản... có sai sót. Đề nghị Hội đồng BTHT&TĐC huyện báo cáo UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị và cá nhân tham mưu”. Ngày 12-8-2008, tại Báo cáo Kết luận số 04, HĐND huyện lần nữa kiến nghị: “Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện kiểm tra lại bảng tổng hợp đất, vị trí và hạng đất của các hộ khiếu nại thuộc xã Tân Lâm. Đoàn giám sát cho rằng trường hợp khiếu nại của ông ngô Giáo, Lý Văn Cường, và Lý Văn Hương là có cơ sở...”. Thế nhưng tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 4471 ngày 3-12-2008 do Chủ tịch UBND huyện Lương Thành Công ký đã lờ đi những kiến nghị trên của HĐND huyện và giữ nguyên nội dung quyết định 5025. Lý do Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đưa ra đó là: “Diện tích 20.229 m2 đất ông Ngô Giáo sử dụng trước khi UBND huyện Xuyên Mộc thu hồi không thể hiện trong sổ bộ thuế, nên khi xác định hạng đất để tính bồi thường thì phải xác định theo hạng đất của hộ liền kề. Đất ông Ngô Giáo liền kề với đất ông Phạm Đức Dược (đất nông nghiệp hàng năm, hạng 5) đất ông Phạm Đức Dược không có trong sổ bộ thuế nên lấy đất của ông Triệu Văn Sơn liền kề đất ông Dược làm căn cứ xác định hạng đất. Do đó đất ông Giáo được xác định là đất nông nghiệp, cây hàng năm hạng 5”... Lý do UBND huyện Xuyên Mộc đưa ra chưa đủ sức thuyết phục, bởi những gì như đã nêu tại báo cáo của chính đoàn giám sát của HĐND huyện Xuyên Mộc. Nếu UBND huyện cho rằng họ lấy đất hộ liền kề xác định hạng đất thì 6 hộ liền kề đất ông Giáo, 4 hộ được xếp đất hạng 3, có 2 hộ xếp hạng 4 (đất ông Dược xếp hạng 4, không phải hạng 5 như nội dung giải quyết của UBND huyện). Ông Giáo đã khiếu nại lên UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và sau đó khiếu nại vượt cấp lên Trung ương. Song đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vụ việc không có gì phức tạp, xét kiến nghị của ông Ngô Giáo là chính đáng, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẩn trương xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, đảm bảo quyền lợi cho công dân. K.Long