(PL)- UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa chỉ đạo thành lập hai tổ công tác điều tra xử lý vụ ngư dân đánh nhau trên biển.