(VietNamNet) – Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh tại chỗ và xét nghiệm labo sau đó của Viện Dinh dưỡng quốc gia (VDDQG) cho hai kết quả khác nhau trên cùng chai dấm của Trung Thành. Vậy đâu là kết quả đúng?