Quán “cơm tù” này còn nhiều vi phạm khác như không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không bảng niêm yết giá