Sau khi Lao Động online ngày 29.6 đăng bài “Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện”, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo kiểm tra thông tin báo nêu và ngày 31.8, UBND tỉnh Nghệ An đã có câu trả lời chính thức.

Vu 'Chinh quyen sang dung chieu sai, dan 25 nam om don kien', Bao Lao Dong phan anh chinh xac - Anh 1

UBND tỉnh Nghệ An đã có phản hồi chính thức về bài viết: Nghệ An: Chính quyền sáng đúng, chiều sai, dân 25 ôm đơn kiện".

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở TNMT tỉnh Nghệ An và Chánh Thanh tra tỉnh về xác minh làm rõ nội dung phóng viên Báo Lao Động phản ánh qua bài viết: "Nghệ An: Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện".

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 730-CV/BTGTU ngày 8.8.2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc xử lý vụ việc báo nêu, trong đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phóng viên Báo Lao Động phản ánh.

UBND tỉnh khẳng định bài viết: "Nghệ An: Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện" là hoàn toàn chính xác, nguyên nhân của vụ việc này là sai phạm từ văn bản chỉ đạo do Sở TNMT tham mưu UBND tỉnh.

Ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, ngày 11.7.2015, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4727/UBND-KT giao Sở TNMT kiểm tra, trả lời báo Lao Động.

Ngày 24.7.2015, Sở TNMT đã có Văn bản 3473/S TNMT về việc trả lời nội dung báo nêu, trong đó khẳng định: Vụ việc khiếu nại liên quan đến con đường xóm 2, xã Lam Sơn đã được UBND huyện Đô Lương giải quyết khiếu nại lần 1, UBND tỉnh Nghệ An giải quyết khiếu nại lần 2 đúng quy định của Luật Khiếu nại.

Để thực hiện nội dung đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 730-CV/BTGTU ngày 8.8.2017, UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì, Thanh tra tỉnh phối hợp, tổ chức buổi làm việc với đại diện Báo Lao Động để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc. Có văn bản trả lời Báo Lao Động, báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30.9.2017.

Báo Lao Động