Ngày 15/10, tại Thành phố Đà Nẵng, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2010-2011.

Hình ảnh quen thuộc trong quảng cáo sữa Cô gái Hà Lan. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động quảng cáo và hợp tác giữa Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình, các đơn vị trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam với khách hàng quảng cáo, các nhà sản xuất. Tại hội nghị, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam và các đối tác đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2010, thảo luận các vấn đề liên quan đến quảng cáo và dịch vụ truyền hình năm 2011 và các năm tiếp theo; đồng thời công bố bảng giá quảng cáo mới của VTV năm 2011. Qua đó, sẽ tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên. Hội nghị khách hàng năm nay cũng là dịp để đánh giá các hoạt động kinh doanh quảng cáo, hoạt động liên kết sản xuất chương trình giữa Đài Truyền hình Việt Nam với các nhà sản xuất, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng chương trình quảng bá, xây dựng thương hiệu và đưa ra định hướng phát triển cho hoạt động này trong thời gian tới. Tác giả : Công Dũng Ý kiến bạn đọc (0)