Ông Lê Đoàn Quân, Giám đốc Công ty Truyền hình số di động (VTCMobile) cho biết, dịch vụ VTCMobile hiện đang phát triển rất cầm chừng, mới chỉ có khoảng 10.000 thuê bao.