(Vietstock) – Hợp đồng vận tải hàng hóa đã đủ cho các tàu trong tháng 10/2010 và số hợp đồng đã ký đến tháng 11 gần lấp đầy công suất đội tàu của VST.

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (HoSE: VST) cho biết ước tính doanh thu trong quý 3/2010 có khả năng tăng 10% so với quý 2/2010. Doanh thu 9 tháng đầu năm có thể đạt 1,502 tỷ đồng, tương đương với 84.7% kế hoạch năm 2010. Lũy kế 8 tháng đầu năm doanh thu VST đạt 1,288 tỷ đồng, LNTT ước đạt 87 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 72.6% và 72.5% so với kế hoạch năm 2010. Hợp đồng vận tải hàng hóa đã đủ cho các tàu trong tháng 10/2010 và số hợp đồng đã ký đến tháng 11/2010 gần lấp đầy công suất đội tàu của VST. Điểm đáng lưu ý là quý 3 và 4 là tháng cao điểm của vận tải hàng khô, hàng rời. Bên cạnh đó, VST không có kế hoạch bảo trì tàu nên đội tàu có thể hoạt động hết công suất và doanh thu có thể tăng trưởng cao. VST đã hoàn tất thủ tục thanh lý tàu VTC Phương Đông 2 với giá trị 2.8 triệu USD, và sẽ thể hiện trong kết quả kinh doanh năm 2010.