(NDHMoney) Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (VSH-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến hết tháng 9/2010.

Theo đó, sản lượng điện quý 3 đạt 162,83 triệu Kwh, lũy kế 9 tháng đạt 610,15 triệu Kwh. Doanh thu từ điện tính đến hết tháng 9 đạt 300 tỷ đồng. Theo VSH, doanh thu này tạm tính bằng 90% giá hợp đồng cũ. Tính đến hết ngày 04/10/2010, mức nước tại Hồ A Vĩnh Sơn 767,13m; tại Hồ B Vĩnh Sơn 814,45m; tại Hồ C Vĩnh Sơn 972,29m; tại Hồ Sông Hinh 197,24m.