CTCP Container Phía Nam (UPCoM: VSG) công bố BCTC quý 3/2013 với mức lỗ hơn 15 tỷ đồng, kéo dài số quý lỗ liên tục lên con số 17.

Trong kỳ, VSG vẫn chưa thoát khỏi điệp khúc kinh doanh dưới giá vốn khi doanh thu thuần chỉ gần 18.9 tỷ đồng nhưng giá vốn đến gần 24 tỷ đồng, dẫn đến việc lỗ gộp hơn 5 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí trong kỳ, VSG chấp nhận lỗ 15.38 tỷ đồng, ghi nhận quý lỗ thứ 17 liên tiếp kể từ quý 3/2009. Kết quả này làm cho 9 tháng đầu năm mức lỗ công ty tăng lên hơn 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 39 tỷ đồng.

Tính đến 30/09, lỗ lũy kế của VSG đã hơn 186 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ công ty là 110 tỷ đồng. Điều này làm cho vốn chủ sở hữu của VSG nâng lên con số âm 52 tỷ đồng từ mức âm 17 tỷ đồng vào đầu năm.

Sanh Tín

Công Lý