(Stox.vn)-Ngày 25/3, Sở GDCK Tp.HCM đã có quyết định đưa cổ phiếu CTCP Container Phía Nam (VSG) vào diện cảnh báo từ ngày 29/3/2011 do năm 2010 lỗ 40,65 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, tổng doanh thu thuần trong Quý VSG đạt 97,97 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lỗ 40,65 tỷ đồng. Giảm so với con số 118,77 tỷ đồng doanh thu và 42,63 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. Nguyên nhân là do: doanh thu thấp, giá vốn hàng bán vượt doanh thu nên Công ty lỗ gần 5 tỷ đồng và con lỗ sau thuế tăng lên 40,65 tỷ đồng do các khoản chi phí hoạt động trong năm đều tăng cao so với 2009. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu VSG đứng giá tại mức 4.900 đồng và có 17.850 CP được chuyển nhượng thành công. H.Anh HOSE