Thời gian đình chỉ từ ngày mai, 3/11 đến 3/12/2011.

Chiều nay, 2/11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có Quyết định số 95/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của công ty cổ phần Chứng khoán SME , mã SME.

SME sẽ bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký từ ngày 3/11 đến ngày 3/12, bao gồm đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố chứng khoán và chuyển chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên, trừ trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.

Lý do mà VSD đưa ra là SME thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo cam kết với VSD.

SME có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh trong 10 ngày làm việc kể từ ngày 3/11/2011.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý III của SME, tại thời điểm 30/7, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của SME là hơn 10,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại 30/9, SME chỉ còn hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Trước đó, ngày 9/9, VSD có công văn cảnh cáo SME do đã vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán do thiếu hụt tiền thanh toán giao dịch chứng khoán và phải vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán với tổng số tiền là 7,87 tỷ đồng.

Nguồn DVT.vn/VSD