(ATPvietnam.com) -Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu VSC * Nhìn nhận của giới đầu tư về VSC Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 116,747 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 44,3% so với quý II/2008 (tương đương tăng 35,841 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 203,345 tỷ đồng, tăng 35,44% (tương đương tăng 53,212 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty đạt 43,492 tỷ đồng, tăng 76,83% (tương đương tăng 18,897 tỷ đồng) so với quý II/2008. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 67,605 tỷ đồng, tăng 53,49% (tương đương tăng 23,56 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 7.098 đồng. Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như 300 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức từ 25% đến 40% vốn điều lệ. Báo cáo kết quả kinh doanh: CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 116,746,725,497 203,345,048,397 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 116,746,725,497 203,345,048,397 Giá vốn hàng bán 64,407,629,076 121,014,216,454 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 52,339,096,421 82,330,831,943 Doanh thu hoạt động tài chính 3,088,717,529 6,306,213,200 Chi phí tài chính 1,106,293,574 2,673,869,103 Chi phí bán hàng 10,909,091 110,136,363 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,192,403,597 10,760,230,367 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 48,118,207,688 75,092,809,310 Thu nhập khác 877,571,428 899,281,769 Chi phí khác 2,477,479 4,627,070 Lợi nhuận khác 875,093,949 894,654,699 Tổng lợi nhuận trước thuế 48,993,301,637 75,987,464,009 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5,501,433,349 8,382,050,491 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 43,491,868,288 67,605,413,518 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4,566 7,098 Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 27/7/2009 cổ phiếu VSC tăng 2.500 đồng (3,23%) ở mức 80.000 đồng/cp với 83.540 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 27/07/2009 80,000 2,500 3.23 83,540 24/07/2009 77,500 3,500 4.73 129,260 23/07/2009 74,000 1,500 2.07 38,940 22/07/2009 72,500 1,000 1.40 110,750 21/07/2009 71,500 3,000 4.38 30,880 Hồng Hạnh Các tin liên quan VSC: 6 tháng 2009 lãi 76 tỷ, tăng 52,51%, đạt 101,3% kế hoạch VSC: 5 tháng lợi nhuận đạt hơn 50 tỷ đồng, bằng 66,73% kế hoạch VSC: 8/6 không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1/2009 tỷ lệ 20% VSC: quý I/2009 lợi nhuận 24,11 tỷ, tăng 23,98%, EPS đạt 2.505 đồng VSC: 2 tháng đầu năm 2009 lợi nhuận 14,5 tỷ, đạt 19,3% kế hoạch VSC: kế hoạch 2009 doanh thu 300 tỷ, lợi nhuận 75 tỷ, cổ tức từ 25 – 40% VSC: năm 2008 lãi 104,08 tỷ, tăng 60%, EPS đạt 10.814 đồng