(NDH) Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 17/10 đến 16/11/2014 giúp CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thu về 1,08 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện giao dịch, CTCP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC- HOSE) sở hữu 493.620 cổ phiếu quỹ.

Từ ngày 17/10 đến 16/11/2014, VRC đã bán thành công 200.000 cổ phiếu quỹ như đã đăng ký trước đó với giá giao dịch bình quân 5.400 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Qua giao dịch trên, VRC ước thu về 1,08 tỷ đồng.

Sau giao dịch, VRC hiện còn nắm giữ 293.620 đơn vị cổ phiếu quỹ.

Được biết, 9 tháng đầu năm, VRC thu về 20,3 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng 35% cùng kỳ năm trước. Cũng giống như 2 quý trước, quý 3/2014, VRC tiếp tục báo lỗ với khoản lỗ ròng cổ đông công ty mẹ là 670 triệu đồng. Lỗ ròng lũy kế 9 tháng đạt 1,39 tỷ đồng.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu VRC

Thanh Thủy