(NDHMoney) Công ty Cổ phần Giám định TKV (VQC-UPCOM) vừa công bố triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

Theo đó, VQC sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 7:3 để tăng vốn điều lệ của công ty từ 14 tỷ lên 20 tỷ VNĐ ( nguồn từ quỹ đầu tư phát triển) và ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án cụ thể trên cơ sở xem xét ý kiến của Công ty Tư vấn được chọn. Cổ đông cũng cho ý kiến về việc đổi tên gọi của công ty từ tên gọi Công ty cổ phần giám định TKV sang tên gọi mới Công ty cổ phần giám định -Vinacomin. Đại hội sẽ được khai mạc lúc 10h00 ngày 15/10/2010 tại tầng 6 số 55 Lê Thánh Tông – Tp.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.