Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2012, theo đó lợi nhuận sau thuế đạt 49.7 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái tại 38.6 tỷ đồng.

Theo báo cáo, doanh thu quý 4 của công ty đạt 240.8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn là 134.6 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ. Khoản doanh thu tư vấn đạt 20 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2011 chỉ hơn 900 triệu đồng. Đặc biệt, doanh thu khác của VPBS giảm mạnh 77 tỷ xuống còn 83 tỷ đồng.

Một yếu tố giúp cho VPBS có lợi nhuận tăng trong quý 4 là nhờ thuế TNDN trong quý giảm hơn 48% so với cùng kỳ. Điều này có được là do lỗ quý 3 chuyển sang 17.3 tỷ đồng và doanh thu không tính thuế trong quý.

Như vậy, VPBS thu về được gần 50 tỷ đồng trong quý 4/2012, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.